اسمارت فرش

عملکرد فناوری
  • اشغال فیزیکی گیرنده های سلولی اتیلن در سطح میوه و ممانعت از اثرات مخرب اتیلن بر روی میوه
  • به تاخیر انداختن رسیدگی میوه
  • حفظ رنگ میوه
مزایای فناوری
  • پراکندگی کامل ماده فرار در سردخانه و پوشش کلیه سطوح میوه
  • انعطاف پذیری برای انواع میوه های حساس به اتیلن
  • تاثیر نسبتا طولانی مدت تا تشکیل گیرنده های جدید بر روی سطح میوه
سازنده
  • کمپانی AGROFRESHامریکا، برند SmartFresh
محدودیت فناوری
  • سرعت عمل در پُرشدن سالن و تیمار مواد در کمترین زمان پس از برداشت
  • دمای سطح میوه نباید کمتر از 0/5 درجه سانتیگراد باشد
  • عایقکاری سالن برای جلوگیری از هدر رفتن گاز

فناوری SamrtFresh (تیمار1 متیل سیکلوپروپِن) سردخانه

فناوری SamrtFresh (تیمار1 متیل سیکلوپروپِن) کانتینر