Fresh Pad

Fresh Pad (پد محافظ میوه)

کیسه نگهدارنده “Fresh Pad” حاوی لایه های سلولزی جاذب اتیلن و ترکیبات قارچکش می باشد. عملکرد این کیسه ها به دو روش است:
• عملکرد فیزیکی: این کیسه به عنوان ضربه گیر بر روی لایه رویی سبد میوه قرار می گیرد و لطمات مکانیکی را کاهش می دهد.
• عملکرد فیزیولوژیک: گاز اتیلن متصاعد شده توسط میوه توسط لایه های جاذب اتیلن که در درون کیسه قرار گرفته است جذب شده و در نتیجه ماندگاری میوه افزایش می یابد.