انبار هوشمند مرکبات و سیب زمینی

این انبار به گونه ای طراحی شده است که با آنالیز داده های حسگرهای بیرون و درون انبار به صورت اتوماتیک و هوشمند انبار را تهویه می نماید. کلیه فرایند کنترل هوشمند به نحوی صورت می پذیرد که از ایجاد نقطه شبنم در درون انبار جلوگیری می کند. ایجاد شبنم بر روی سطح میوه نقطه شروع رشد کپک در انبار می باشد.

طراحی منحصر به فرد انبار موجب ایجاد فشار منفی جهت تهویه کلیه سبدهای میوه می شود، لذا همواره کلیه مناطق انبار دارای دما و رطوبت یکنواختی می باشد.

تنظیم زاویه دریچه ورودی و خروجی هوا و همچنین تنظیم سرعت چرخش فن سبب می شود افت وزن میوه در انبار میوه به حداقل کاهش یابد.