تحقیق و توسعه

بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه شرکت دانش میوه خاورمیانه به فعالیت های دانش بنیان تخصیص می یابد. علاوه بر دستاوردهای علمی، برخی از طرح ها مراحل مختلف تجاری سازی را طی کرده و در قالب یک محصول دانش ینیان به مشتریان داخلی و خارجی عرضه می شود.

هر ساله چندین طرح تحقیق و توسعه با حمایت شرکت دانش میوه به صورت پایان نامه دانشجویی و یا همکاری با مراکز تحقیقاتی به انجام می رسد.

محوریت این طرح ها در زمینه های زیر می باشد: مدیریت زنجیره تامین، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و سلولهای بنیادی می باشد. همچنین

• فیزیولوژی پس از برداشت: واکسهای خوراکی، تیمارهای ارگانیک
• مدیریت زنجیره تامین: هوشمند سازی، بهینه سازی مصرف انرژی
• نانوتکنولوژی: سلولهای خورشیدی، نانو جاذب ها، روشهای ضد عفونی
• بیوتکنولوژی: ترویج کودها و سموم ارگانیک
• سلولهای بنیادی: فرمولاسیون جهت ترمیم و نوسازی بافت های فرسوده