جاذب های اتیلن (Ethylene Scrubber)

عملکرد فناوری
  • جذب اتیلن و افزایش ماندگاری میوه
  • حفظ سفتی و رنگ میوه
  • کاهش تنفس سیب
مزایای فناوری
  • تصفیه اتمسفر سردخانه از گاز اتیلن
  • ارزانترین فناوری برای کنترل اتیلن
  • بالاترین میزان جذب اتیلن در بازار جهانی
سازنده
  • کمپانی GreenKeeper اسپانیا
  • شرکت دانش میوه
محدودیت فناوری
  • الزام قرار گیری جاذب ها در مسیر سیرکولاسیون هوا

گرانول های نانوجاذب اتیلن

این گرانول ها مخلوطی از نانوآلومینا و مواد اکسنده اتیلن نظیر یون پرمنگنات می باشد که طی یک واکنش شیمیایی سبب حذف گاز اتیلن می شود و به این ترتیب زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجات در سردخانه ها افزایش می یابد. با جذب تدریجی گاز اتیلن توسط نانوجاذب، رنگ آن نیز تغییر می یابد.

فیلترهای جذب اتیلن مخصوص کانتینرهای حمل میوه و سبزیجات

این فیلترها جهت حفظ کیفیت میوه در حین حمل زمینی و دریایی کاربرد دارد. این فیلترها با جذب و خنثی سازی گاز اتیلن میزان ضایعات میوه و سیبزیجات را تا میزان قابل ملاحظه ای در حین حمل کاهش می دهد.

ساشههای جاذب اتیلن

این ساشه ها جهت حفظ کیفیت میوه در بسته بندی های صادراتی کاربرد دارد. این ساشه ها ماندگاری میوه را در زنجیره توزیع افزایش می دهد

دستگاه های نانوجاذب اتیلن

این دستگاه ها جهت تصفیه مداوم سردخانه های میوه از گاز اتیلن کاربرد دارد. با قرار گیری نانوجاذب های اتیلن در داخل مخزن دستگاه، کیفیت میوه در طی نگهداری در سردخانه تا حدود زیادی تضمین می شود. هر دستگاه قادر است فضای 1000 الی 1500 متر مکعب را از گاز اتیلن تصفیه نماید.

دستگاه های تجزیه حرارتی گاز اتیلن

این دستگاه ها قادر است با عبور دادن هوا از خلال کاتالیستهای حرارتی و دمای 250 درجه سانتگراد، گاز اتیلن را تجزیه کند و غلظت اتیلن در داخل اتاق سردخانه تا 1 ppb (1 میلیاردیوم) کاهش دهد.