دستگاه های لیبل زن میوه

دستگاه های لیبل زن میوه، کمپانی

Eurolabel فرانسه

ليبل زن دستي مدل بادي
اين دستگاه با فشار باد 2 بار كار مي كند و قادر است در هر دقيقه 160 ليبل را بر روي ميوه بچسباند.

 

ليبل زن دستي مدل الكترونيك

اين دستگاه قادر است در هر دقيقه 300 ليبل را بر روي ميوه بچسباند.

ليبل زن اتوماتيك بادي مدل BCS و BCA

دستگاههاي مدل BCS را مي توان در قسمتهاي مختلف مسير بسته بندي ميوه نصب نمود. اين دستگاهها قادرند ليبلها را بر روي ميوه هايي كه در انواع شانه، سبد يا جعبه پلاستيكي يا مقوايي قرارگرفته اند بچسبانند.
سرعت اين دستگاه از 1080 الي 2880 ليبل در دقيقه متغير است.

ليبل زن اتوماتيك بادي مدل Jest Stick

اين دستگاه داراي شبكه پيچيده اي از چشمهاي الكترونيك مي باشد كه به محض عبور ميوه از اين مسير ، ليبل بصورت اتوماتيك بر روي ميوه پرتاب مي شود. استفاده از اين دستگاه در مواردي است كه سايز ميوه ها بسيار نامنظم و نامتقارن است نظير: موز، هندوانه، خربزه، انبه، اوكادو.
سرعت دستگاه: 5 الي 15 ليبل در ثانيه

دستگاه لیبل زن دستی : مدل مکانیکی

از مزایای این دستگاه راحتی حمل، خروج سریع و آسان لیبل و دارا بودن سنسور مکانیکی قابل تنظیم می باشد.