رنگ افزایی پوست میوه

محلول رنگ Color Add
این محلول شامل رنگدانه های گیاهی و خوراکی کارموزین بوده و جهت رنگ افزایی پوست میوه هایی نظیر پرتقال، گریپ فروت، نارنگی و انار کاربرد دارد. تولید این محلولهای با رعایت کلیه مفاد مندرج در بخش 74/302 مقررات سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) صورت پذیرفته است.

  • میوه های تیمار شده با این محلول رنگ باید واجد فاکتورهای رسیدگی میوه نظیر بریکس، نسبت قند به اسید باشند.
  • استفاده میوه های رنگ افزایی شده در صنایع تبدیلی نظیر آبمیوه، رب و مربا ممنوع است.
  • افزودن محلول رنگ در مقادیر بیش از 2 در میلیون (2 پی پی ام) , و بدون نظارت مسئول فنی واجد شرایط وزارت بهداشت ممنوع می باشد.

محلول Color Booster (حلال رنگ)
برای تنظیم غلظت رنگ و آب گرم این ماده کاربرد دارد و سبب یکنواختی فرایند رنگ افزایی می شود.

محلول رنگ Wax Add
این محلول رنگ شامل رنگدانه های طبیعی و خوراکی می باشد که با مخلوط شدن در واکس سبب رنگ افزایی پوست مرکبات و انار می شود.