این سردخانه ها معمولا در محدوده دمای 2- الی 18 درجه سانتیگراد جهت نگهداری میوه، سبزی و لبنیات کاربرد دارند. به دلیل ضرورت دقت تنظیم دمای درست، طراحی و اجرای این سردخانه نیازمند تجربه بالایی می باشد …