این سردخانه ها معمولا در محدوده دمای 18- درجه سانتیگراد جهت نگهداری گوشت، مرغ و ماهی و محدوده 40- جهت نگهداری بستنی کاربرد دارند. به دلیل ضرورت مدیریت انرژی، طراحی و اجرای این سردخانه نیازمند تجربه بالایی می باشد …