طراحی و ساخت خطوط سورت و بسته بندی

درجه بندی یا سورتینگ، یکی از مهم ترین و حساس ترین فرآیندهای پس از برداشت میوه می باشد. امروزه درجه بندی و بسته بندی میوه، نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت نهایی محصولات کشاورزی داشته و استفاده از سیستم های دقیق و هوشمند، نقش به سزایی در ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی دارد.

این ماشین آلات شامل بخشهای زیر باشد:
• سیستم تخلیه میوه (اتوماتیک/ مکانیکی)
• وان شستشوی میوه (سیرکولاسیون آب/ تصفیه ،آب)
• سیستم کف ساز و برس شستشو
• سیستم گرمادرمانی و تیمارهای شیمیایی
• سیستم پیش خشک کن
• سیستم واکس زنی و خشک
• سیستم جداسازی الکترونیک بر مبنای: سایز/حجم / رنگ و وزن
• سیستم داده پردازی تصویری با دوربین
• سیستم لیبلینگ
• دستگاه بسته بندی

02