طراحی و ساخت سردخانه

سردخانه بالای صفر

این سردخانه ها معمولا در محدوده دمای 2- الی 18 درجه سانتیگراد جهت نگهداری میوه، سبزی و لبنیات کاربرد دارند. به دلیل ضرورت دقت تنظیم دمای درست، طراحی و اجرای این سردخانه نیازمند تجربه بالایی می باشد

شرکت دانش میوه با برخورداری از نیروی متخصص در طراحی سردخانه و ارتباط تجاری با معتبرترین کارخانجات صنایع برودتی دنیا، متعهد می گردد همواره با واردات با کیفیت ترین ماشین آلات و تجهیزات، اطمینان خاطر سرمایه گذاران را در خصوص کیفیت نگهداری کالا تامین نماید.
سردخانه های میوه (بالای صفر) بسته به شرایط محیطی و میزان تخلیه و بارگیری بر مبنای مبردهای فرئونی یا آمونیاکی طراحی و اجرا می شوند.

سردخانه زیر صفر

این سردخانه ها معمولا در محدوده دمای 18- درجه سانتیگراد جهت نگهداری گوشت، مرغ و ماهی و محدوده 40- جهت نگهداری بستنی کاربرد دارند. به دلیل ضرورت مدیریت انرژی، طراحی و اجرای این سردخانه نیازمند تجربه بالایی می باشد.
شرکت دانش میوه با برخورداری از نیروی متخصص در طراحی سردخانه و ارتباط تجاری با معتبرترین کارخانجات صنایع برودتی دنیا، متعهد می گردد همواره با واردات با کیفیت ترین ماشین آلات و تجهیزات، اطمینان خاطر سرمایه گذاران را در خصوص کیفیت نگهداری کالا تامین نماید.
سردخانه های زیر صفر بسته به شرایط محیطی و میزان تخلیه و بارگیری بر مبنای مبردهای فرئونی یا آمونیاکی طراحی و اجرا می شوند.

طراحی و ساخت سردخانه های آمونیاکی و فرئونی

شرکت دانش میوه با برخورداری از نیروی متخصص در طراحی سردخانه و ارتباط تجاری با معتبرترین کارخانجات صنایع برودتی دنیا، متعهد می گردد همواره با واردات با کیفیت ترین ماشین آلات و تجهیزات، اطمینان خاطر سرمایه گزاران را در خصوص کیفیت نگهداری کالا تامین نماید. سردخانه های میوه بسته به شرایط محیطی و میزان تخلیه و بارگیری برمبنای مبردهای فرئونی یا آمونیاکی طراحی و اجرا می شوند.