فاگر (قارچکش ارگانیک)

نانو فاگر
فرمولاسیون قارچکش جهت استفاده با سیستم الکتروفاگر

یکی از راهکارهای موثر جهت کنترل بیماریهای پس از برداشت و مقابله با عوارض فیزیولژیک، استفاده از دستگاه الکتروفاگر (دودساز الکتریکی) می باشد. دستگاه فاگر مواد قارچکش بیولوژیک را به ذرات بسیار کوچک (کمتر از 100 نانومتر) تبدیل می نماید و با استفاده از مقادیر بسیار کمِ قارچکش، فضای زیادی را تیمار می کند. هر چه اندازه ذرات کوچکتر باشد، قدرت نفوذپذیری قارچکش بیشتر شده و عملکرد موثرتری دارد.

مخلوط قارچکش BIOX C

این مخلوط شامل روغن میخک خالص می باشد و برای ضدعفونی اتاقهای خالی سردخانه و انبار و میوه هایی نظیر سیب، کیوی و انار مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار مصرف مواد ضدعفونی کننده به حجم سالن سردخانه و مقدار تناژ میوه بستگی دارد.

مخلوط قارچکش BioXEDA
این مخلوط شامل روغن میخک خالص و ماده طبیعی کاروُن (یکی از مشتقات روغن نعنا) می باشد و برای ضدعفونی اتاقهای سردخانه و میو ه موجود در این اتاقها مورد استفاده قرار می گیرد. این مخلوط جهت کنترل بیماریهای پس از برداشت در سردخانه های انار، سیب، کیوی، هلو، شلیل، گیلاس، انگور و گلابی مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار مصرف مواد ضدعفونی کننده به حجم سالن سردخانه و مقدار تناژ میوه بستگی دارد.

مخلوط قارچکش XEDAMATE 60
این مخلوط شامل روغن میخک خالص، منتول (یکی از مشتقات روغن نعنا) و ماده CIPC می باشد و برای ضدجوانه زنی سیب زمینی در سردخانه و انبار مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار مصرف مواد ضدعفونی کننده به حجم سالن سردخانه و مقدار تناژ میوه بستگی دارد.