• انجام پروژه های کلید تحویل سردخانه کنترل اتمسفر، سورتینگ و بسته بندی میوه
 • تامین کلیه مواد و ادوات جهت افزایش ماندگاری میوه و سبزی:
 1. واکس های پوشاننده میوه
 2. سیستمهای جذب اتیلن
 3. بسته بندی های اتمسفر کنترل شده (MAP)
 4. ضد عفونی سالنهای میوه
 5. رطوبت سازهای اولتراسونیک
 • راه اندازی خطوط تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی
 • احداث سردخانه های کنترل اتمسفر
 • طراحی و نصب خطوط شستشو، واکسینگ، درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزیجات
 • احداث انبارهای هوشمند برای نگهداری مرکبات و سیب زمینی
 • احداث اتاقهای رنگ آوری موز
 • تحقیق و توسعه در زمینه های نانو-بیوتکنولوژی، هوشمندسازی و فیزیولوژی پس از برداشت میوه و سبزی
 • احداث آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی