• توجه به سلامت جامعه و بهداشت عمومی از طریق ارایه محصولات با کیفیت
  • صیانت از محیط زیست از طریق ارایه محصولات سازگار با محیط زیست
  • افزایش مهارت های پس از برداشت میوه و سبزی در کشور
  • کاهش ریسک تجارت میوه و سبزی
  • ایجاد الگوی مناسب برای توسعه کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
  • اجرای برنامه هدفمند و طولانی مدت جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
  • کاربردی سازی فناوری های کارا جهت افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی
  • ایجاد اشتغال متناسب با توانمندی ها و دانشِ فارغ التحصیلان دانشگاهی