شرکت “دانش میوۀ خاورمیانه” از یک گروه با تجربه بین المللی با دانش کاربردی در زمینه فیزیولوژی پس از برداشت میوه و سبزی تشکیل شده است.
این شرکت با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تجاری سازی فناوری های پس از برداشت میوه و سبزی، همواره سعی نموده است تا ضمن بروز رسانی دانش فنی و توانمندسازی تجارت جهانی، “دانش بنیان ترین واحد خصوصی در فناوری های پس از برداشت در خاورمیانه” باشد.
اجرای بیش از 300 پروژه داخلی و بین المللی، تضمین کننده موفقیت سرمایه گذاران و طرفهای تجاری این شرکت در پروژه های عظیم در زمینه فناوری های پس از برداشت می باشد.
امروزه تعداد زیادی از تولید کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه در کشورهای ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، هندوستان، قزاقستان، گرجستان، عربستان سعودی، اردن، روسیه و آذربایجان ضمن بهره برداری از محصولات این شرکت، از مشاوره های حضوری و مجازی این شرکت دانش بنیان بهره برداری می کنند.