مواد عایق سردخانه

مواد عایق ضد هوا و رطوبت (EUROSOL)

عایقکاری محل اتصال پانلها، موجب مسدود شدن تبادلات گازی میان اتاقها شده و علاوه بر جلوگیری از نشت گاز اتیلن میان اتاقها، موجب ثبات دما و جلوگیری از اتلاف دما می شود. این نوع عایقکاری در اتاق های کنترل اتمسفر جهت جلوگیری از تغییرات فشار بسیار حائز اهمیت می باشد.

با استفاده از Eurosol راندمان ثبات برودتی و کیفیت نگهداری میوه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.