عایقکاری محل اتصال پانلها، موجب مسدود شدن تبادلات گازی میان اتاقها شده و علاوه بر جلوگیری از نشت گاز اتیلن میان اتاقها، موجب ثبات دما و جلوگیری از اتلاف دما می شود …