واکس انباری

این واکس علاوه بر دارا بودن 24% مواد جامد دارای مقادیر موثر قارچکش می باشد. مخلوط قارچکشهای بیولوژیک موجود در این واکس (نظیر کاروُن، منتول و اوژنول) جهت کنترل بیماری های کپک سبز و آبی و انواع پوسیدگیها (قهوه ای، سیاه و ترشیدگی) موثر بوده و نگهداری طولانی مدت میوه را در انبارهای فنی و سردخانه ها امکانپذیر می سازد.