کیوی

تلقیح مصنوعی کیوی با گرده گل نر (Kiwi Pollen)

با اسپری گرده گل نر کیوی بر روی درختان ماده، راندمان گرده افشانی افزایش پیدا کرده و میوه ها فرم کشیده و متقارن می یابند. گرده های گل تر در مایع نگهدارنده مخصوصی مخلوط می شوند و با دستگاه سمپاش منحصر به فرد بر روی گلهای ماده تلقیح می شوند.