گرمادرمانی

فرمولاسیون قارچکش جهت سیستم گرما درمانی

امروزه تیمار آب گرم یا گرما درمانی یکی از موثرترین روشها جهت کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه می باشد. شستشوی میوه ها در زیر دوش آب گرم با دمای 42 الی 50 درجه سانتیگراد به مدت 1 الی 2 دقیقه موجب از بین رفتن اسپورهای کپکها و لاروهای حشرات می شود.

میوه در واکنش به آب گرم ماده طبیعی فیتولکسین را تولید می کند که میوه را در برابر عوامل بیماریزای خارجی مقاوم می سازد. از طرفی دیگر در صورت استفاده از قارچکش، میزان نفوذ قارچکش زیادتر شده و در نتیجه عملکرد قارچکش نسبت به حالت عادی تا دو برابر افزایش می یابد.

مخلوط ضدعفونی و نگهدارنده XEDAMIX 1

کمپانی فرانسوی XEDA جهت افزایش راندمان گرمادرمانی و یا شستشوی مرکبات، مخلوطی از موثرترین قارچکشهای بیولوژیک را جهت کنترل بیماریهای پس ازبرداشت مرکبات تولید نموده است. با استفاده از این مخلوط نیازی به استفاده از واکس انباری نمی باشد.

مخلوط ضدعفونی و نگهدارنده XEDAMIX 3

کمپانی فرانسوی XEDA جهت افزایش راندمان گرمادرمانی و واکسینگ، مخلوطی از قارچکشهای بیولوژیک با غلظت بالاتر را به عنوان مکمل قارچکشهای موجود در واکس انباری تولید نموده است. این مخلوط بهترین کارایی را در کنترل بیماریها و عوارض فیزیولوژیک نظیر سرمازدگی و پیری مرکبات ایفا می کند.

محلول ضدعفونی کننده SANIXEDA

این محلول شامل سیلیس و پرکلرین می باشد و با استفاده از سمپاش جهت ضدغفونی سطوح انبار و خطوط سورت و بسته بندی میوه مورد استفاده قرار می گیرد. فرمولاسیون این ماده به نحوی صورت می پذیرد که 30 ثانیه پس از تماس سطحی تجزیه می شود و هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد. این محلول برای ضد عفونی میوه توصیه نمی شود.

محلول شوینده و ضدعفونی کننده XEDAPRIL

این محلول شامل سیلیس، پرکلرین و مواد دترجنت می باشد و در وان شستشو و دستگاه کف ساز جهت ضدغفونی و تمیز کردن میوه مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از محلول پوشش واکس بهتر صورت گرفته و بسیاری از عوامل بیماریزا حذف می شوند و در نتیجه مصرف قارچکش کاهش می یابد.

تکنولوژی NanoVap

در این فناوری مقادیر بسیار اندک قارچکش ارگانیک کاروُن و منتول در کپسولهای 50 الی 85 نانومتری بسته بندی می شوند و با ترکیدن این کپسولهای نانویی، ماده قارچکش در محیط انبار یا سردخانه رها می شود. با استفاده از نانوتکنولوژی میزان مصرف مواد قارچکش بسیار کاهش یافته و راندمان ضد عفونی افزایش می یابد.