گرما درمانی

امروزه تیمار آب گرم یا گرما درمانی یکی از موثرترین روشها جهت کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه می باشد. شستشوی میوه ها در زیر دوش آب گرم با دمای 42 الی 50 درجه سانتیگراد به مدت 1 الی 2 دقیقه موجب از بین رفتن اسپورهای کپکها و لاروهای حشرات می شود.